Om Marint Grenseforum Skagerrak

Målet med prosjektet er en økt og bærekraftig næringsutvikling i Skagerrak. Dette skal gjøres gjennom samarbeid i grenseregionen mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia. Det finnes et stort potensial for å utvikle flere bærekraftige bedrifter som nytter havet og råvarene det tilbyr. Prosjektet vil arbeide med små og mellomstore, samt nystartede marine bedrifter, for å styrke deres utvikling og tilvekst.

MGS figur norsk

 

Norge og Sverige deler et havområde i Skagerrak med et unikt miljø, høye naturverdier og marine nasjonalparker på begge sider av grensen. Ser man bort i fra tradisjonelt fiske og oppdrettsnæringen, er regionens marine næringsutvikling i sin barndom. Det betyr at det finnes et stort potensial for marin næringsutvikling her. Med samarbeid over grensen og en tverrfaglig tilnærming skal Skagerrak styrkes som et levedyktig miljø og en blå tilvekstregion. Havsforvaltning, forskning og akademia skal muliggjøre dialog og kompetanseutvikling for grenseregional kyst- og havsplanering og forskning for å kunne styrke den marine næringsutviklingen i området. 

Marint Grenseforum Skagerrak skal:

  • spre kunnskap og informasjon om mulighetene i Skagerrak
  • arbeide med å fjerne grensehindringer som hemmer marin utvikling
  • avdekke mulighetene og utfordringene med digitalisering for marine næringer
  • skape et kompetanseforum bestående av marine bedrifter, havsforvaltning og forskning & akademia.

Ved å se Skagerrak samlet skal prosjektet spille på komplementerende kunnskap og kapasitet i hele området for å få tilstrekkelig kritisk masse innenfor næringsliv, akademia og offentlig forvaltning for utvikling av et marint forum og en næringsklynge. EUs innsats innen "Blue Growth" berettiger arbeidet, og at vi forvalter og utvikler denne delen av Skagerrak på et klokt, langsiktig og bærekraftig vis, er i alles interesse. 

Med bloggen vår 'Produktivt Skagerrak' ønsker vi å spre nyttig informasjon og bygge kunnskap om marin næringsutvikling i Skagerrak. Her er det også mulig å melde seg på bloggvarsling om dette er interessant for deg. Vi har også en Facebook-side under det samme navnet hvor det også blir delt informasjon og kunnskap.

 

MGFS_loggor_2021_frilagda@3x